www.biOsense.dk


Go to content

Produkter

Wofasteril E 400

Wofasteril E 400 er en 40 % vandig opløsning af Pereddikesyre i ligevægt med Eddikesyre og Brintoverilte. Det er et meget potent desinfektionsmiddel, som er virksomt overfor et bredt spektrum af mikroorganismer. Denne kraftige virkning beror på at Pereddikesyre molekylet indeholder aktiv ilt og er i stand til at trænge gennem mikroorganismens cellemembran og frigøre ilten inde i cellen, som så ødelægger cellekærnen og organismen dør.
Wofasteril E 400 er i ren form en stærk og aggressiv syre med en stikkende lugt. Den virker tærende overfor jern, zink og rødgods.
Midlet anvendes til generelle desinfektionsopgaver i koncentrationer fra 0,05 til 0,5 %, det er virksomt ned til en temperatur på 0 gr. C. Udbringning sker med højtryksrenser ud fra en i forvejen fremstillet fortynding, eller man kan anvende en automatisk tilblander.


Brugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning

Wofasteril 050


Wofasteril 050 er en 5 % Pereddikesyre og den anvendes til manuel desinfektion af køretøjer, men kan også anvendes i automatiske anlæg.

Brugsanvisning


Arbejdspladsbrugsanvisning


AlcapurAlcapur er et basisk rengøringsmiddel, som indeholder natriumhydroksyd og sæbestoffet natrium laureth sulfat. Det kan anvendes til almindelige rengøringsopgaver og som bufferadditiv til Wofasteril E 400. En blanding bestående af en del Wofasteril og tre dele Alcapur giver en neutral væske, som har en væsentlig forbedret befugtnings – og indtrængningsevne, som øger desinfektionspotentialet. Samtidig mister blandingen sin skarpe lugt og aggressivitet overfor metaller, hvilket er en stor gevinst for arbejdsmiljøet.


Brugsanvisning
Wofasteril SC 250
Wofasteril SC250 er en 25 % formulering, som er særlig velegnet til dampdesinfektion og finder udstrakt anvendelse i rugerier.

Cella

Cella er et plante og urteekstrakt, som indeholder mikronæringsstoffer og sporelementer, som stimulerer cellernes stofskifte ved at øge hastigheden, hvormed deres enzymer dannes og frigøres. Herved fremmes den naturlige vækst af mikroorganismer både i det aerobe og i det anaerobe miljø. Resultatet er en hurtigere omsætning af organisk stof. Cella kan derfor med fordel anvendes til omsætning af organiske restprodukter i spildevandsanlæg, kompostanlæg, biogasanlæg og i forbindelse med reducering af lugtgener forårsaget af forrådning.Back to content | Back to main menu