www.biOsense.dk


Go to content

Rådgivning


Biosense påtager sig rådgivningsopgaver for virksomheder, som beskæftiger sig med nyttiggørelse af genanvendelige restprodukter. Rådgivningen kan indeholde mange elementer, her nævnes blot nogle hovedaktiviteter:

-
kontakt til myndigheder
- kontakt til laboratorier
- beskrive problemstillinger
- udarbejde notater og redegørelser
- informere om anvendelige teknologier
- udarbejde rapporeter
- foreslå løsningsmodeller
- skrive ansøgninger om godkendelser eller lignende
- deltage i møder med myndigheder eller andre
- foreslå hensigtsmæssige analyseprogrammer
- fremsende prøver til laboratoriet
- vurdere analyseresultater
- udarbejde deklarationer
- formidle nye lovregler og bestemmelser til virksomheden

Disse aktiviteter omfatter både virksomhedens daglige drift og igangsættelse af nye projekter. Denne form for rådgivning forudsætter, at man har et indgående kendskab til kundens virksomhed og ansatte. Arbejdet hviler på en intens dialog, således at sagerne er velforberedte, når de fremlægges for tredje part.

Interesseret?
Så send ganske uforpligtende en forspørgsel angående evt. rådgivningsønsker til mig:
cand.scient. Fedder Hindrichsen
vidaa28@mail.dk


Back to content | Back to main menu